• pon. nov 30th, 2020

Vlada TK: Zijad Omerčić imenovan za direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK; Razriješena uprava JP RTV TK, smijenjen direktor JU Veterinarski zavod TK

ByWorld Inat

dec 17, 2019

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak  dala prethodne  saglasnosti  za  razrješenje  uprave JP “Radio – televizija Tuzlanskog kantona“  i imenovanje  vršioca dužnosti uprave JP “Radio – televizija Tuzlanskog kantona“ i saglasnosti  za  razrješenje  direktora  JU  Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i imenovanje  vršioca  dužnosti direktora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je dala saglasnost za imenovanje Zijada Omerčića, na poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK na periodu od 4 godine.

Realizacija zbrinjavanja uposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje

Vlada Tuzlanskog kantona  je  odobrila 82.039,63 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlene, zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, u cilju realizacije „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“ Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ovim će biti zbrinuto ukupno 69 radnika i  to: 17 radnika TTU d.d. Tuzla u stečaju,  36 radnika Fabrike obuće Aida d.d. Tuzla u stečaju, 15 radnika „Fortuna” d.d. Gračanica u stečaju i jedan radnik Bosnia Valves d.d. Tuzla u stečaju. Imajući u vidu navedeno Vlada je danas donijela Odluku  o davanju naloga za prijenos spomenutih sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

U 2019. omogućen povratak za 111 osoba

Vlada je prihvatila Informaciju o efektima ulaganja u povratak i materijalno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U sklopu podrške povratku i zbrinjavanju raseljenih osoba u 2019. godini realiziran je, program održivog povratka za 2019. godinu, odnosno, finansiranje projektnih ideja povratnika u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja i readmisija ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima na ime izgradnje i adaptacije infrastrukturnih objekata u kojima su smještena izbjegla i raseljena lica, te zbrinjavanje raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona u ime čega su obezbjeđena finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima, kao i finansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana za raseljena lica sa područja Tuzlanskog kantona.

Realizirajući ove programe na područje TK u 2019. godini, 34 osobe su se vratile u prijeratno mjesto prebivališta, a na područje opština RS vratilo se 77 osoba.Program održivog povratka za fizička lica je realizovan putem Javnog poziva na osnovu kojeg je dodijeljeno 81 donacija u ukupnom iznosu od 260.200,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupne stoke, sitne stoke, plastenika, sistema za navodnjavanje, mašina i alata za obrtničke djelatnosti, pčelarstvo i slično.

U 2019. godini Iz Budžeta TK-a, realizirano je i 200.000,00 KM kao pomoć drugim nivoima vlasti za hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima i kolektivnim centrima. Ovim sredstvima u 12 povratničkih naselja sanirano je 6 putnih dionica, 1 privredni objekat, 2 projekta ulične rasvjete, 1 ambulanta, 1 dom kulture i jedno riječno korito.

Za zdravstveno osiguranje raseljenih lica u 2019. godini Budžetom TK, planirana su finansijska sredstva u iznosu od 320.000,00 KM, dok je zaključno sa 01. oktobrom, za subvenciju električne energije, za 300 porodica koje borave u kolektivnim smještajima na području TK, isplaćeno 75.228,19 KM. U 2019. godini, obezbjeđena su sredstva u svrhu nabavke ogrjeva. Za 217 porodica smještenih u kolektivnim smještajima na području TK nabavljeno je po 2 tone uglja, a za ovu namjenu utrošeno je 59.887,57 KM. Osim navedenog odobrene su i subvencije troškova za dženaze/sahrane raseljenih osoba.

Na kraju napomenimo da su se, prema službenoj evidenciji sa kojom raspolaže Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, u trinaest općina Tuzlanskog kantona u periodu od 1996. – 2019. godine vratile 19.932 osobe, dok se u trinaest općina Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu vratilo 80.030 povratnika. U zbiru, odnosno na područja, čiji povratak finansira Vlada TK-a, vratile su se ukupno 99.962 osobe.

Izvor: (TIP)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *