• ned. nov 29th, 2020

Foto/Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla sa 26 glasova ‘ZA’ i 4 ‘SUZDRŽANA’ usvojili Budžet Grada Tuzla za 2020. u iznosu od 75.076.612,11 KM; Imamović: ‘Ovo je pravi trijumf’

ByWorld Inat

dec 20, 2019

Vijećnici Gradskog vijeća  Tuzle u četvrtak s na sjednici sa 26 glasova ‘ZA’ i 4 ‘SUZDRŽANA’ (SDA, HDZ) usvojili  Budžet Grada Tuzla za 2020. godinu u iznosu od 75.076.612,11 KM, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta više za 13.323.399,11 KM, ili 21,57 posto.

Foto: TIP.ba

˝26 glasova ‘za’, 4 ‘suzdržana’ i niko ‘protiv’, nikada nismo imali ubjedljiviju većinu I nikada moj prijedlog Budžeta nije dobio ubjedljiviju podršku. S obzirom da se radi o više stranaka onda to pokazuje snagu jedinstva, različitosti Tuzle. Ovo je pravi trijumf. Ovo je najvažnija odluka I veliki sam optimista kada je u pitanju naredna godina˝, kazao je za TIP gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Foto: TIP.ba

Tupajić (SDA): ‘Ovaj budžet nije razvojni, već predizborni’

Vijećnici SDA bili su suzdržani prilikom glasanja za Budžet Grada Tuzle, s obzirom da  amandmani SDA koji se odnose na izgradnju vrelovodne mreže, nabavku i ugradnju mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka, organizovanje preventivnog pulmološkog programa za građane, i niz drugih konkretnih prijedloga s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana Tuzle nisu usvojeni.

Foto: TIP.ba

˝Naši amandmani nažalost nisu usvojeni. Mi ćemo se kao opozicija i dalje boriti da se više sredstava od Termoelektrane Tuzla ulaže za bolji i kvalitetniji zrak u Tuzli. Ovaj budžet nije razvojni, već na neki naćin predizborni. Bili smo pšrotiv dizanja kredita, jer neko će te novce morati vratiti. Ovdje ne vidimo ravnomjeran razvoj Grada Tuzla˝, istakao je predsjednik Kluba poslanika SDA u GV Tuzla Mirza Tupajić.

Foto: TIP.ba

Kasumović (SBB): ‘Mi nismo imali razloga da ne podržimo  Budžet’

Za razliku od Tupajića i SDA, također opozicioni SBB u GV Tuzla je poržao usvajanje Budžeta. ˝Vladajuća većina i gradonačelnik Imamović su prihvatili naše amandmane, a najvažniji je da se sva sredstva dobivena od rada Termoelektrane Tuzla ulože u toplifikaciju grada. Mi  nismo imali razloga da ne podržimo Budžet. Mi i dalje oostajemo konstruktivna opozicija˝, kazao je za TIP predsjednik Kluba vijećnika SBB-a u GV Tuzla Elvir Kasumović.

Isaković: ‘Razvojni i socijalni Budžet’

Predlagač Budžeta smatra da je ovaj finansijski dokument razvojni i socijalni. Značajna sredstva predviđena su za komunalne i infrastrukturne projekte.˝U Budžetu kapitalni projekti učestvuju sa 27,8 miliona KM, što je 36,77 posto u odnosu na ukupan Budžet˝, kazala je pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije Suada Isaković i dodala: ˝Tu je i socijalna komponenta koja je usmjerena na pomoć određenim kategorijama građana, kao što su: građani u stanju socijalne potrebe, korisnici boračko-invalidske zaštite. Pomažemo  razna kulturna i sportska udruženja. Naša politika je da se dodatna prava iz oblasti socijalne zaštite, koja nisu naša izvorna nadležnost, stalno proširuju u smislu pružanja različitih oblika pomoći, kao što je tuđa njega, pomoć u kući starijim osobama. Imamo različite projekte iz oblasti socijalnih prava. Pomažemo i institucije koje su u nadležnosti Kantona˝.

Foto: TIP.ba

Važni infastrukturalni projekti

Odlukom o kreditnom zaduženju Grada Tuzla od 28.11.2019. Gradsko vijeće Tuzla je odobrilo kreditno zaduženje Grada Tuzla kod Razvojen banke FBiH u iznosu od 7 miliona KM. Kreditna sredstva koristiti će se za finasiranje infrastrukturalnih projekata: Izgradnja Centralnog gradskog groblja faza A-I, sanacija putne infrastrukture za 15 putnih pravaca, uključujući semaforizaciju i sanaciju raskrsnica Solana i Paša Bunar, projekat gradnje, rekonstrukcije, odnosno sanacije parkova.

Foto: TIP.ba

˝Budžet je ambiciozan. Tome je doprinjeo i kredit od 7 miliona KM.  Mi smo ojačali komunalna preduzeća i stvorili nova javna preduzeća u prošloj godini. Sada idemo u gradnju savremenog Centralnog gradskog groblja po najvišim evropskim standardima. Cijena ukopa treba da bude višestruko manja nego što je danas. To je oblast na kojoj se ne smije zarađivati. Osim groblja, radit ćemo 15 važnih pravaca, saobraćajnica u gradu. Nastavit ćemo sa toplifikacijom i našim  planom energetske efikasnosti i davanja poticaja za utopljavanje objekata i toplotne pumpe. Planirali smo kupovinu obdaništa jer nam je potrebno više prostora zbog broja djece, tu mislim na istočni dio grada. Usluga u našim obdaništima (JU Obdanište ‘Naša dijete’) je bolja, a cijena daleko niža nego u privatnim. Povećat ćemo broj kvadrata u obdaništima kako bi smo mladim roditeljima izašli u susret˝, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Gradnja parka na Sjenjaku

Prema njegovim riječima, ulagat će se i u parkove. ˝Park na Sjenjaku ćemo praviti na drugoj polovici prostora prema ‘Japanskoj školi’ (OŠ Sjenjak). Tu ćemo napraviti jedan udoban park za građane istočnog djela grada. Radimo dosta u Kompleksu Slane banje gdje je najveće okupljalište građana. Mi ćemo svaki od projekata  posebno prezentirati˝, kazao je Imamović.

Spomenička kultura: Tuzla dobija ‘Muzej Kapija’ i ‘Kuću bosanskog jezika’

˝Idemo sa gradnjom ‘Muzeja Kapija’ koji će biti posvećen tragediji, masakru kojeg je agresor izvršio na Kapiji i kojeg negira. Radit ćemo ‘Kuću bosanskog jezika’, da pokažemo sve o Bosasno-turskom riječniku Muhammeda Hevaia Uskufia. Da kažemo sve o bosanskom jeziku, da pokažemo šta su rekli svi veliki mislioci i autoriteti u svijetu o značaju najstarijeg rječnika štokavskog narječja u Evropi˝, naglasio je Imamović.

Foto: TIP.ba

‘Na pomolu veliki broj investicija u Tuzli’

Kako je istakao gradonačelnik Tuzle, na pomolu je veliki broj investicija u Tuzli.˝Trenutno smo grad koji ima najveći broj poslovnih subjekata u BiH. Sedamnaestog decembra se zatvara konkurs za lokacije za 10 fabrika u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever.Za sada sve ide dobro vezano za orgomnu investiciju ‘Crystalico’. Mi jedva čekamo da to krene, ali ne možemo se unaprijed radovati. Kada su veliki projekti u pitanju, a zavise od nekog drugog stranog investitora, moramo biti strpljivi. Za sada sve ide po planu˝, kazao je Imamović.

Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja putne infrastrukture

Pomoćnica gradonačelnika Tuzle u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirela Uljić, govorila je ranije za TIP o sanaciji putne infrastrukture.˝Kada je u pitanju putna infrastruktura u 2020. godini tu imamo preko 20 pojedinačnih projekata rekonstrukcije, sanacije i izgradnje dionica ili cijelih puteva. Između ostalog, istakla bih sanaciju transferzale kod BKC-a Tuzla, između sjeverne i južne saobraćajnice. Zatim imamo semaforizaciju raskrsnica u Solani i na skretanju za Paša Bunar. Za projekat raskrsnice kod  ‘Livnice’ smo obezbijedili sredstva u Budžetu i u toku je ponovljena javna nabavka. Naredna dionica koja će se raditi je Krečanska ulica u cijeloj dužini. Značajna sanacija će se raditi i u ulici Meše Selimovića, od raskrsnice na sjevernoj saobraćajnici kod studentskog doma do raskrsnice sa ulicom VI bosanske brigade, tj. kod džamije u Tušnju˝, izjavila je Uljić i dodala: ˝Radit ćemo i dio glavne saobraćajnice u Dragodolu, od Pašaginog parka, pored OŠ Tušanj, do raskrsnice kod  džamije u Tušnju. Radit ćemo kompletnu ulicu od Skvera pored Komemorativnog centra Tuzla  prema Kojšinu do raskrsnice sa ulicom Hamdije Pozderca. Radit ćemo završetak kompletne sanacije ulice Mirze Delibašića do raskrsnice na južnoj saobraćajnici. Važan projekat je i sanacija ulice Džemala Bijedića, odnosno ulice na Bulevaru. Jedan od prioriteta u narednoj godini je sanacija dijela ulice Šabana Zahirovića, kao i put za naselje Grabovica. Radit ćemo Fočansku ulicu u naselju Slavinovići. Značajni će biti radovi i na putnom pravcu Husino-Kiseljak. Radit ćemo i put za naselje Mandići u mjesnoj zajednici Tušanj˝.

Foto: TIP.ba

Vijećnici Gradskog vijeća  Tuzle su, u prvom dijelu rada sjednice, razriješili dužnosti Mirela Miškovića dosadašnjeg zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća, i jednoglasno na tu funkciju izabrali  Sunčicu Delibegović iz SDP-a. Vijećnici su usvojili i dopunu Odluke o obezbjeđenju uslova za priključenje objekta ‘15.maj’ na grijanje, vodu, struju, kanalizaciju i hidranstku mrežu.

Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade smanjena vrijednost boda komunalne naknade umanjena je za tri puta, odnonso sa prethodnih 0,003 KM/m2, umanjena je na 0,001 KM/m2. Na snazi i dalje ostaju odredbe kojima je utvrđeno pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu za socijalno osjetljive kategorije kao što su: penzioneri, članovi porodici šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, nezaposleni demobilisani borci, korisnici stalne novčane pomoći, članovi porodice RVI i korisnici prava na ličnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od srtane drugog lica. Za ove namjene obezbjeđena su sredstva u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu. Treba napomenuti da je komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima TK, te su gradonačelnik i Gradsko vijeće pokrenuli Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima TK, kako bi se izašlo u susret građanima.

Izvor: (TIP/Autor: Adis Jašarević)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *