• uto. dec 1st, 2020

Usvojen ‘korona zakon’ u Federaciji BiH: Ko je glasao za, ko je bio protiv, a ko suzdržan?

ByWorld Inat

maj 4, 2020 ,

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa.

To znači da će poslovni subjekti imati pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penziono – invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

Isplata najniže neto plaće zaposlenim nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

Zakonom se uspostavlja Garancijski fond na osnovu kojeg će, uime i za račun Federacije garancije izdavati Razvojna banka FBiH. Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, u cilju ublažavanja i poboljšanja likvidnosti, te olakšanje pristupa finansiranju poslovnim subjektima.

Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke.

S početkom primjene Zakona zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

Propisano je da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (penzija, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru budžeta Federacija za 2020. godinu, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza uskladivanja penzija, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće vršiti u 2020. godini.

Stupanje na snagu ovog zakona omogućeno je danas nakon što ga je usvojio Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Iz Kluba Bošnjaka “za” su glasali Aljoša Čamapra (SDA), Senad Čeljo (SBiH), Jasmin Duvnjak (SDA), Alisa Hajdarević (SDA), Hadis Jusić (SDA), Zvonko Marić (SBB), Nijaz Musić (SDA), Elvedin Mušanović (SDA), Fahrudin Skopljak (SDA).

Iz Kluba Hrvata “za” su bili Zdenka Džambas (HDZ BiH), Damir Džeba (HDZ BiH), Edim Fejzić (Goraždanska priča), Marija Iličić (HDZ BiH), Ilija Ilić (HDZ BiH), Ivan Ivić (HDZ BiH), Damir Jurišić (HDZ BiH), Boris Krešić (DF), Tomislav Mandić (HDZ BiH), Tomislav Martinović (HDZ BiH), Ilija Nakić (HDZ BiH), Iva Raguž (HDZ BiH), Marko Saraf (HDZ BiH), Stipan Šarac (HDZ BiH), Ivo Tadić (HDZ BiH).

Iz Kluba Srba “za” su glasali Nikica Bosnić (Srpska lista – DNS), Goran Broćeta (Srpska lista – SNSD), Dragana Damjanović (Srpska lista), Zora Dujmović (HDZ BiH), Aleksandar Štrbac (srpska napredna stranka), Smiljana Viteškić (SDA), Žarko Vujević (SDBiH).

Iz Kluba Ostalih za je glasala samo Sandra Imširović.

Protiv su bili Dževad Hadžić (SDP), Jasminko Kapić (SDP), Elmedin Konaković (NiP), Rasim Pajić (A-SDA), Damir Marjanović (samostalni), Ljubinka Atanasijević (SDP), Slađan Ilić (SDP), Mladen Lonić (SDP), Vesna Saradžić (SDP), Mladen Simić (SDP), Dragan Stevanović (SDP), Igor Stojanović (SDP), Vibor Handžić (Naša stranka), Segmendina Srna Bajramović (SDP), Aner Žuljević (SDP).

Suzdržani su bili Senad Alić (PDA), Velimir Tanović (Liberlana stranka) i Rasim Kantarević (Laburistička stranka).

(TIP/Fena)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *